Administratorem danych jest Med-Oral Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. I D. W. Polskiego 29A (“Klinika”). Klinika informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Klinikę w celu: odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Klinikę. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie Klinice danych osobowych jest dobrowolne.