• 2000 rok – Dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej”, Uniwersytet Gdański – Instytut Organizacji i Zarządzania, wynik bardzo dobry
  • 1998 rok – Praca doktorska „Wpływ oparzenia dróg oddechowych parą wodną na wczesne zaburzenia hemodynamiczne i czynność oddechową płuc w badaniach doświadczalnych”, promotor prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna, Wojskowa Akademia Medyczna im. B. Szareckiego w Łodzi
  • 1997 rok – Dyplom szkolenia „Zarządzanie w służbie zdrowia”, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, we współpracy z Nuffield Institute for Health, University of Leeds
  • 1995 rok – Dyplom specjalizacji II stopnia w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, kierownik specjalizacji: prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna, ocena bardzo dobra
  • 1988 rok – Dyplom specjalizacji I stopnia w chirurgii ogólnej, kierownik specjalizacji prof. dr hab. med. Wojciech Gacyk, ocena bardzo dobra
  • 1985 rok – Dyplom specjalizacji I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik specjalizacji dr Ewa Siondalska, ocena bardzo dobra
  • 1976-1982 rok – Studia wyższe: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, 5 krotna nagroda rektorska za uzyskane wyniki w nauce.

W roku 2005 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej.

Współzałożyciel i Prezes (do chwili obecnej) Polskiej Fundacji Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej, Badania i Leczenia Oparzeń – ARS-MED. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń – dwie kadencje. Członek Zarządu Stowarzyszenia Lekarzy Specjalistów.

W Klinice Med-Oral Doktor przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej m. in. operacje powiększania, pomniejszania i rekonstrukcji piersi, plastykę powłok brzusznych, plastykę nosa.