Dyplomowana Pielęgniarka o specjalizacji Anestezjologicznej i Intensywnej Opieki Medycznej