Dyplomowana Pielęgniarka o specjalizacji Anestezjologicznej