Pacjentka zgłosiła się z rozległymi brakami uzębienia, bólami głowy oraz problemami stawowymi. Po kompleksowej diagnostyce zaplanowano podniesienie wysokości zwarcia oraz odbudowę jakościową i ilościową zębów.

U Pacjentki wykonano pełną rekonstrukcję zgryzu poprzez połączenie pracy stałej i pracy zdejmowanej – mosty ceramiczne oraz protezy w odcinkach bocznych, osadzonych na implantach w szczęce dolnej oraz na elementach precyzyjnych w szczęce górnej.

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy efektu estetycznego uzębienia w łuku górnym. Po konsultacji z pacjentką zdecydowano o klinicznym wydłużeniu zębów siecznych poprzez korektę tkanek miękkich. Następnie wykonano 10 minimalnie inwazyjnych preparacji pod przygotowanie i zacementowanie 10 koron całoceramicznych.

POZNAJ NAS