METAMORFOZA 1

Pacjentka zgłosiła się z rozległymi brakami uzębienia, bólami głowy oraz problemami stawowymi. Po kompleksowej diagnostyce zaplanowano podniesienie wysokości zwarcia oraz odbudowę jakościową i ilościową zębów.

U Pacjentki wykonano pełną rekonstrukcję zgryzu poprzez połączenie pracy stałej i pracy zdejmowanej – mosty ceramiczne oraz protezy w odcinkach bocznych, osadzonych na implantach w szczęce dolnej oraz na elementach precyzyjnych w szczęce górnej.

METAMORFOZA 2

Pacjenta zgłosiła się w celu poprawy efektu estetycznego uzębienia w łuku górnym. Po konsultacji z Pacjentką zadecydowano o wydłużeniu klinicznym zębów siecznych poprzez korektę tkanek miękkich. Następnie wykonano 10 minimalnie inwazyjnych preparacji pod pełnoceramiczne korony protetyczne uzyskując bardzo satysfakcjonujący efekt.

METAMORFOZA 3

Pacjent zgłosił się w celu odbudowy zgryzu oraz poprawy efektu estetycznego uzębienia. W odcinkach bocznych w żuchwie i szczęce wykonano rekonstrukcje stałe na implantach. W szczęce górnej wykonano korony na  zębach własnych pacjenta korespondujące z prawidłową linią uśmiechu nowej rekonstrukcji.

METAMORFOZA 4

Pacjent zgłosił się w celu poprawy efektu estetycznego własnego uśmiechu. Głównym problemem okazała się różna wysokość zębów siecznych górnych zaburzająca złote proporcje zębów widocznych w uśmiechu. Przy pomocy lasera i pierwotnie przygotowanego projektu DSD skorygowano kształt tkanek miękkich oraz wykonano korony pełnoceramiczne na czterech zębach siecznych i kle. Pozostałe zęby wybielono uzyskując satysfakcjonujący efekt estetyczny.

METAMORFOZA 5

Pacjent zgłosił się celem kompleksowej rekonstrukcji uzębienia. Wykonany został projekt przyszłego uśmiechu. Po akceptacji przez pacjenta wykonano odbudowę szczęki górnej przy pomocy koron i mostów pełnoceramicznych uzyskując satysfakcjonujący efekt estetyczny.

METAMORFOZA 6

Pacjentka zgłosiła się z użytkowaną od 15 lat pracą protetyczną. Korony i mosty wykazywały nieszczelność, widoczny był stan zapalenia dziąseł oraz przeciążenia w zgryzie.

Po wnikliwej diagnostyce i rozmowie z pacjentką zadecydowano o pełnej rekonstrukcji uzębienia zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Wykonano korony i mosty na zębach własnych pacjentki uzyskując estetyczny i zdrowy uśmiech.

POZNAJ NAS