SPECJALIŚCI

KIEROWNIK KLINIKI
Dr n.med. Lidia Janda-Wasiluk

lekarzeAbsolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku – dyplom uzyskała w 1981r. Wieloletni kierownik oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Specjalista z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Badania doświadczalne i kliniczne obserwacje z zakresu replantacji i autotransplantacji zębów oraz gojenia kości po augmentacji substytutami kostnymi. Doktorat w zakresie „Replantacje i autotransplantacje zębów z zastosowaniem preparatu węglanu wapnia w materiale doświadczalnym i klinicznym”. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń, kursów i kongresów o tematyce chirurgii szczękowej i implantologii. Autorka licznych prac naukowych. Konsultant implantologiczny i chirurgiczny. Dydaktyk podyplomowy i kierownik specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wieloletni członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS.

Po skończeniu w 2001r. studiów podyplomowych „Zarządzanie małą firmą medyczną” (Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii) dyrektor prywatnej kliniki stomatologiczno-medycznej wyposażonej w 6 gabinetów stomatologicznych, salę operacyjną, pracownię radiologiczną z CT oraz pracownię protetyczną.
Organizator kursów dokształcających dla lekarzy i pielęgniarek.
W Klinice Med-Oral wykonuje zabiegi z zakresu implantologii, chirurgii ortodontycznej, sterowanej regeneracji kości oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w tym przeszczepy tkanek.

Osiągnięcia naukowe

POZNAJ NAS