Metamorfozy

Pacjent zgłosił się z uzębieniem szczątkowym w łuku górnym i rozległymi brakami zębów. Efektem były problemy w spożywaniu pokarmów, a co z tym idzie w ich trawieniu. Problemem była również znacznie obniżona wysokość zgryzu, poprzez starte i zniszczone zęby. Nasze leczenie obejmowało odbudowę obu łuków zębowych, przy wykorzystaniu maksymalnej ilości zębów własnych pacjenta.
Po etapie dokładnego planowania, przeleczono zęby kanałowo, wzmocniono wkładami oraz wykonano pracę kombinowaną. Efekt to mosty metalo-ceramiczne stałe na zębach własnych z elementami precyzyjnymi do utrzymania protez wyjmowanych w odcinkach bocznych. Odzyskaliśmy zarówno prawidłową funkcję żucia jak i przywróciliśmy efekt estetyczny uśmiechu pacjenta.

 

Lekarz prowadzący leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie zachowawcze i endodontyczne – dr Katarzyna Morawska-Cesarz

 

Pacjentka zgłosiła się do kliniki w celu polepszenia estetyki starych uzupełnień protetycznych, użytkowanych przez lata. Życzeniem pacjentki było również uzupełnienie braku kilku zębów w łuku górnym. Po wnikliwej diagnostyce przypadku wszczepiono implanty w miejscu brakujących zębów będące filarami pod most protetyczny. Po okresie gojenia, zdjęto stare korony pacjentki wymieniono na nowe, jednocześnie korygując laserem kształt koron w połączeniu z dziąsłami pacjentki. Ostateczna odbudowa to pełnoceramiczne korony w obu łukach oraz most na implantach. Całość pracy protetycznej wykonana została w technologii cyfrowej.

Lekarz prowadzący leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie chirurgiczne, implantologiczne – dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do kliniki w celu polepszenia estetyki uśmiechu.
Życzeniem pacjentki było zamknięcie przerw pomiędzy zębami oraz wyrównanie i wyeksponowanie zębów przednich, które uległy starciu. Leczenie poprzedzone wnikliwą diagnostyką pozwoliło na prawidłowe ustawienie wykonanych licówek okrężnych w taki sposób, aby nie doprowadziły do kolizji z zębami przeciwstawnymi.
Efekt estetyczny uśmiechu oddaje nastawienie i charakter pacjentki, która jest niezwykle pozytywną osobą.

Lekarz prowadzący, leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do kliniki z rozległymi brakami w górnym łuku zębowym.
Przez lata użytkował klasyczną protezę ruchomą, stwarzającą problemy zarówno z estetyką jak i spożywaniem pokarmów. Po przeanalizowaniu warunków anatomicznych zdecydowano o wszczepieniu 6 implantów jako filary stałej pracy protetycznej oraz pozostawienie dwóch własnych zębów pacjenta. Kolejno zaplanowano pracę protetyczną z tlenku cyrkonu na wygojonych implantach i zębach w łuku górnym. Odbudowano prawidłowo funkcję żucia oraz zapewniono pacjentowi komfort użytkowania stałej pracy protetycznej.

Lekarz prowadzący, leczenie chirurgiczne – dr n.med. Lidia Janda-Wasiluk
Leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się w celu uzupełnienia braków w odcinku estetycznym, po usunięciu zębów z dużym stanem zapalnym. Trudna sytuacja polegała na znacznym zaniku zarówno dziąsła jak i kości oraz rozchwianym zębie siecznym pozostawionym po ostatnim zabiegu. W ostatecznym planie leczenia zdecydowano się na wykonanie mostu protetycznego z tlenku cyrkonu. Ważne jest to w jaki sposób technicy dentystyczni potrafią imitować utracone tkanki, aby estetycznie uzupełnić nie tylko estetykę białą, czyli zęby, ale i estetykę różową – dziąsło. Protetyczne uzupełnienie tkanek zmniejszyło zdecydowanie liczbę zabiegów, na czym bardzo zależało pacjentce.

Leczenie protetyczne – dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu rekonstrukcji startych i częściowo utraconych zębów. Leczenie polegało na prawidłowej odbudowie estetycznej i funkcjonalnej zgryzu. W miejscu brakujących zębów wszczepiono implanty. W strefie estetycznej zdecydowano się na korektę dziąsła laserem i wydłużenie koron. Kolejno odbudowano braki zębowe koronami na implantach, jednocześnie z założeniem koron na własne zęby pacjenta. Mimo wieloetapowego leczenia, finalny efekt estetyczny pacjent otrzymuje zawsze na jednej wizycie, a kolejne wizyty są przygotowaniem do całościowej odbudowy wszystkich zębów jednoczasowo.

Leczenie chirurgiczne – dr n.med. Lidia Janda-Wasiluk
Leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu uzupełnienia braku zębów w łuku górnym i dolnym. Po ustaleniu priorytetów pacjenta, dotyczących przebiegu leczenia rozpoczęto pełną diagnostykę. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zdecydowano o usunięciu ostatniego, zniszczonego zęba w łuku górnym oraz wszczepieniu 4 implantów z natychmiastowym obciążeniem pracą protetyczną tymczasową. Całość zabiegu została przeprowadzona w pełniej nawigacji, przy użyciu precyzyjnych szablonów do wszczepienia implantów. Ponadto, ze względu na dużą traumę pacjenta związaną z leczeniem stomatologicznym w przeszłości, zdecydowano o wykonaniu zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Do wszczepionych implantów od razu przykręcono most akrylowy, który pozwoli pacjentowi na gojenie już z zamontowanymi podczas zabiegu zębami. Pacjent po wybudzeniu ze znieczulenia mógł od razu cieszyć się swoim nowym uśmiechem. Praca tymczasowa po okresie całkowitego wygojenia implantów zostanie wymieniona na rekonstrukcję stałą.

Lekarz prowadzący, leczenie chirurgiczne i protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk
Lekarz anestezjolog – Małgorzata Adamczewska

Pacjentka zgłosiła się w celu leczenia estetycznego zębów. Kompozytowe uzupełnienia na zębach siecznych górnych nie pozwalały pacjentce swobodnie się uśmiechać. Po wnikliwej analizie, zaproponowano pacjentce wykonanie 8 ceramicznych koron/licówek okrężnych na zęby w strefie estetycznej. Zęby w łuku dolnym poddano wybielaniu. Pracami tymczasowymi wykonywanymi w trakcie etapów leczenia wyprofilowano bardziej naturalny przebieg girlandy dziąsłowej, czyli strefy przejścia zęba w dziąsło. Niewielką ingerencją w tkanki własne pacjentki udało się uzyskać świetny efekt estetyczny leczenia.

Leczenie protetyczne – dr n.med. Grzegorz Wasiluk
Wybielanie – dyplomowana higienistka Małgorzata Naczk

Pacjentka zgłosiła się w celu kompleksowego leczenia. Po wstępnej diagnostyce, zauważono nieprawidłowości zgryzu pacjentki, które doprowadziły do znacznego zniszczenia zarówno zębów jak i zgryzu pacjentki. Skutkiem tych nieprawidłowości były dolegliwości bólowe ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, napięcie mięśniowe i bóle głowy. Leczenie tak skomplikowanego przypadku zawsze rozpoczynane jest od szynoterapii oraz fizykoterapii, tak aby doprowadzić zaburzoną relację łuków zębowych do prawidłowej pozycji. Kolejno w miejsce brakujących zębów wszczepiono implanty. Odbudowa protetyczna bazowała na odbudowie całego górnego łuku koronami ceramicznymi oraz uzupełnieniami ceramicznymi w dolnym łuku, w celu uzyskania prawidłowych kontaktów zgryzowych. Dla nas jako lekarzy najbardziej wartościowym efektem leczenia jest brak ogólnych dolegliwości bólowych pacjentki. Efekt estetyczny jest w takich przypadkach jedynie dodatkiem do prawidłowo przeprowadzonego leczenia.

Lekarz prowadzący, leczenie protetyczne – dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie zachowawcze – dr Katarzyna Morawska-Cesarz