Nasza oferta

Chirurgia szczękowo-twarzowa

CHIRURGIA szczękowo -twarzowa to wysokospecjalistyczna dziedzina łącząca stomatologię i medycynę ogólną. Obejmuje leczenie operacyjne chorób twarzy. jamy ustnej oraz układu kostnego w zakresie twarzowej części czaszki. Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa , chirurga szczękowo- twarzowego oraz laryngologa, jako lekarzy zajmujących się operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny i zależny jest od posiadanych przez operującego umiejętności.

W obecnych czasach zakres ten  jest  bardzo szeroki i wyodrębniamy kilka działów:

 • chirurgia urazowa  tzw .traumatologia czaszkowo-szczękowo -twarzowa , która obejmuje urazowe uszkodzenia tkanek miękkich oraz złamania lub zwichnięcia kości
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia zaburzeń rozwojowych i wad czaszkowo-twarzowo- szczękowo- zgryzowych ( leczenie  tyłozgryzów ,przodozgryzów , mikrogenii  itp.), gdzie stosuje sie zabiegi ortognatyczne związane z leczeniem ortodontycznym
 • chirurgia rekonstrukcyjna zajmująca się szeroko pojętą rekonstrukcją ale  w tym także rekonstrukcją  przedimplantacyjną  tak aby umożliwić wszczepianie implantów w każde niezbędne miejsce wymagane przez proces rekonstrukcji  protetycznej
 • chirurgia  szczękowa zajmująca się leczeniem stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi , patologii  jamy ustnej związanej z zębami, gruczołami ślinowymi oraz zatokami szczękowymi.

W Klinice do zabiegów wykorzystujemy własne tkanki , materiały kościozastępcze nowych generacji, preparaty krwiopochodne z komórkami macierzystymi , kwas hialuronowy.

Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub w ogólnym  w zależności od potrzeb pacjenta i zakresu zabiegu.

 

Do najpopularniejszych należą :

 • zabiegi na zatoce szczękowej w tym zabiegi podnoszenia zatok różnymi metodami jako przygotowanie do implantacji ( zabiegi endoskopowe )
 • zabiegi implantacyjne do rekonstrukcji protetycznych
 • leczenie nowotworów łagodnych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych
 • operacje usunięcia torbieli twarzoczaszki
 • terapia ortopedyczna złamań zębów , wyrostków zębodołowych szczęk i żuchwy
 • farmakologiczne i operacyjne leczenie  chorób gruczołów ślinowych
 • leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki
 • zabiegi rekonstrukcyjne przedimplantacyjne kości żuchwy i szczęki
 • zabiegi kortykotomii  przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego
 • zabiegi kompleksowego leczenia stomatologiczno – chirurgicznego u osób niepełnosprawnych