Nasza oferta

Implantologia

Implantologia to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nie tylko w stomatologii ale w całej medycynie.

Implant, czyli wszczep śródkostny wykonany jest z tytanu, materiału biozgodnego, nie mającego wpływu na organizm. Implanty zyskują uznanie swoich pacjentów, dzięki najbardziej fizjologicznej odbudowie utraconych zębów, co pozwala pacjentom zapomnieć o dyskomforcie wynikającym z użytkowania protez. Braki w uzębieniu są całkowicie wypełnione przez kompleks implant-korona, gdzie tytanowy implant pełni rolę korzenia w kości, a odbudowa protetyczna pełni rolę korony klinicznej.

Protetyka na implantach nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich, często zdrowych i mogących służyć pacjentowi jeszcze wiele lat. Dlatego też coraz częściej dla pojedynczego braku zębowego wszczepienie implantu jest nie tylko jedną z metod leczenia, a wręcz wskazaniem.

Kolejnym aspektem przemawiającym za implantacją jest uniknięcie niekorzystnych następstw dotyczących podłoża protetycznego, które zanika w trakcie użytkowania tradycyjnych protez. Prace stałe na implantach zapewniają pacjentowi nie tylko dobre zdrowie fizyczne, ale i psychiczne.

Każdy nasz pacjent konsultowany jest indywidualnie, określany jest ścisły plan leczenia i zastosowanie jednego z systemów implantologicznych dostępnych w naszej klinice. Zabiegi implantologiczne wykonywane są przez specjalistę chirurga szczękowo-twarzowego z wieloletnim doświadczeniem w metodach implantacji i regeneracji kości.  Współpracujemy z najlepszymi markami implantologicznymi, dając pacjentowi pełen wachlarz możliwości dotyczących wszczepienia implantu , następnie odbudowy pracy na implancie aż do pełnej satysfakcji.

Na życzenie pacjenta oferujemy wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym przy pomocy najnowszej aparatury do sedacji wziewnej pod stałą kontrola lekarza anestezjologa. Nowoczesna sala operacyjna wraz z pooperacyjnymi pokojami dla pacjentów, umożliwia pozostanie pacjenta po zabiegu pod kontrolą zespołu specjalistów.

Implanty pozwalają na odtworzenie:

Pojedynczych braków zębowych – korona na implancie.

 

Braku kilku zębów – most na implantach.

 

Całkowitego bezzębia:

– uzupełniając braki protezą overdenture na 2 implantach lub belką Doldera na 3-4 implantach,
– uzupełniając braki protezą przykręcana na kilku implantach,
– uzupełniając braki mostami na 8 implantach w szczęce i/lub 6 w żuchwie

Niekiedy implantacja musi być poprzedzona zabiegami regeneracji kości i/lub podniesienia zatok szczękowych. Zabiegi takie wykonujemy materiałami kościozastępczymi pochodzenia syntetycznego lub naturalnego w przypadkach:

  • braku kości po agresywnej ekstrakcji zęba
  • braku wyrostka zębowego po długoletnim użytkowaniu protez osiadających
  • obniżeniu zatok szczękowych

Zabiegi regeneracji kości można przeprowadzić jednoczasowo z wszczepieniem implanta.

Implanty można stosować u pacjentów dorosłych w każdym wieku i z każdym problemem protetycznym. Implanty zawsze poprawiają komfort użytkowania prac, zarówno dla braków pojedynczych zębów jak i dla protezy w bezzębiu. Wszczepienie implantów jest inwestycją w przyszłość, w każdym momencie utraty zęba można wszczepić kolejny implant, a implanty ze sobą łączyć.

Aby dowiedzieć się więcej, skonsultuj się z naszymi specjalistami.