Znieczulenie ogólne

Narkoza w stomatologii

Wielu pacjentów przejawia ogromny strach przed dentystą  co nazywane jest  dentofobią.

Zazwyczaj  wynikiem paraliżującego strachu są wieloletnie  zaniedbania w leczeniu stomatologicznym. Obecnie medycyna zabezpiecza prawidłowe, bezstresowe leczenie poprzez wykorzystanie metod likwidacji bólu – czyli znieczulenie  miejscowe lub ogólne, zwane narkozą.

Tego typu znieczulenie stosuje się w stomatologii w przypadku rozległych zabiegów w obrębie twarzoczaszki jak również u pacjentów cierpiących na  dentofobię. Poleca się także dla dzieci, które nie są w stanie spokojnie poddać się leczeniu w tradycyjny sposób oraz dla osób niepełnosprawnych mentalnie.

Znieczulenie ogólne jest kontrolowanym, odwracalnym, całkowitym zniesieniem bólu, świadomości i odruchów osoby znieczulanej. Od czasu wprowadzenia eteru popularnie nazywane narkozą, choć jest to obecnie nazwa historyczna. Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie np. oddech.

W tym znieczuleniu wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu stomatologii czyli leczenie próchnicy, usuwanie zębów, leczenie kanałowe, wszczepianie  implantów, a nawet leczenie protetyczne. Zabieg może trwać  kilka godzin, co pozwala wykonać zaplanowane kompleksowe procedury. Przed zabiegiem wykonywana jest premedykacja czyli farmakologiczne wprowadzenie pacjenta w stan uspokojenia.

W trakcie znieczulenia w miarę potrzeb wykonujemy również zabiegi z pokrewnych dziedzin medycyny np. laryngologii i chirurgii szczękowej.

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym  są bezpieczne o ile są przeprowadzone w placówce medycznej dysponującej zapleczem technicznym i personalnym.

Kwalifikacje do zabiegów tego typu  przeprowadza lekarz stomatolog  oraz lekarz anestezjolog, który szczegółowo pyta o schorzenia i zapoznaje się z historią chorób współistniejących mogących stanowić  przeciwwskazanie do znieczulenia ogólnego.

Podczas zabiegu spotykają się dwa lub trzy zespoły: lekarze o różnych specjalnościach oraz wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczna i instrumentariuszka będące jednocześnie asystą stomatologiczną.

W naszej Klinice przeprowadzamy leczenie w znieczuleniu ogólnym dorosłych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Przed właściwym leczeniem pacjent lub opiekun prawny osób niepełnosprawnych jest szczegółowo informowany o zakresie zabiegu. Po zakwalifikowaniu do zabiegu wyraża  zgodę na zabieg. U osób z utrudnionym kontaktem słownym przeprowadzamy w trakcie znieczulenia także diagnostykę radiologiczną.

Po wykonaniu procedur leczniczych  pacjent pozostaje pod opieka anestezjologa aż do całkowitego ustąpienia  działania podanych leków. Po odzyskaniu sprawności pacjent przemieszcza się  do domu w towarzystwie rodziny.

Wycena takiego leczenia jest bardzo złożona dlatego też musi odbywać się indywidualnie w oparciu o zakres prac i stanu ogólnego. Dokładne planowanie, w tym zakres badań dodatkowych i laboratoryjnych , oraz zakwalifikowanie   przez specjalistów kliniki gwarantuje bezpieczeństwo i profesjonalne podejście.

Osoby wymagające dłuższej obserwacji pooperacyjnej pozostają do dalszej hospitalizacji w komfortowych salach chorych pod opieką  wyspecjalizowanego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego.

Tego typu zabiegi i leczenie stomatologiczne w Klinice Med-Oral wykonują lekarze z wieloletnim doświadczeniem szpitalnym, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo.

Zalecenia  jak  przygotować się i postępować  przed i po planowanym zabiegu  w znieczuleniu ogólnym otrzymuje pacjent na piśmie po wizycie konsultacyjnej i ustaleniu terminu.