Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.  Zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą i  leczeniem kanałowym pod mikroskopem. Aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach praktycznych podwyższając swoje kwalifikacje w tych dziedzinach. Do każdego planu leczenia podchodzi z pasją i zaangażowaniem, a zdrowy i piękny uśmiech pacjenta to dla niej największa satysfakcja.