Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1998r.

Od 1999 r. pracuje na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2007 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. W tym samym roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, nadany przez Akademię Medyczną w Gdańsku, na podstawie pracy „Zmiany patologiczne w przyzębiu jako jeden z możliwych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej i zawału serca”

Uczestnik wielu kursów doskonalących z zakresu diagnostyki periodontologicznej, chirurgii periodontologicznej, laseroterapii, diagnostyki chorób błony śluzowej jamy ustnej, a także endodoncji i protetyki.

Autor i współautor 16 artykułów w czasopismach naukowych, 2 rozdziałów w monografiach oraz ponad 20 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych polskich i zagranicznych.

Zaangażowany w dydaktykę podyplomową – współorganizator kursów doskonalących dla lekarzy specjalizujących się w periodontologii, autor prezentacji naukowo-szkoleniowych z zakresu periodontologii.

Główne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół diagnostyki i przygotowania periodontologicznego do kompleksowego leczenia protetycznego, implantoprotetycznego i ortodontycznego.

W Klinice Med-Oral wykonuje zabiegi chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia. Wykonuje też leczenie zachowawcze w pełnym zakresie.