Jest absolwentką kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2015 roku.

Związana z uczelnią macierzystą przez 2 lata jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Z Kliniką Med-Oral współpracuje od początku swojej kariery zawodowej rozpoczynając od praktyk studenckich oraz stażu podyplomowego.

Jest współautorką prac klinicznych z zakresu leczenia protetycznego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach podyplomowych i konferencjach naukowych. Rozwija swoje umiejętności pod okiem i kierownictwem krajowych i zagranicznych specjalistów.

W klinice Med-Oral wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki i implantoprotetyki, gdzie rozwiązania standardowe nie są już wystarczające. Pasjonuje się stomatologią cyfrową wdrażając ją do codziennej praktyki klinicznej. Rozwija umiejętności wdrażania technik odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie planowania i wykorzystania nowoczesnych technik skanowania.

Jej credo – precyzja to klucz do uzyskania prawidłowego rezultatu leczenia. Jako młody, pełen zapału lekarz, rozumie potrzebę komfortu pacjenta i oszczędności czasu w wykonywaniu prac protetycznym w środowisku cyfrowym. Stawia na ścisłą współpracę z technikami dentystycznymi.