Ukończyła studia w 1995 roku na wydziale stomatologii ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Po czterech latach pracy jako stomatolog wojskowy zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia ze stomatologii ogólnej, a następnie w 2006 roku zdobyła tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Duża ilość pacjentów spowodowała potrzebę i chęć poszerzania swoich zainteresowań o kolejną dziedzinę stomatologii – ortodoncję. Rozpoczęła specjalizację w tej dziedzinie i ukończyła wszystkie obowiązujące kursy specjalistyczne w programie specjalizacji.

Obecnie rozpoczęła prestiżowy, międzynarodowy cykl szkoleń podyplomowych dla lekarzy ortodontów FACE (Functional and Cosmetic Excellence), które pozwoli na leczenie jeszcze bardziej skomplikowanych wad rozwojowych twarzoczaszki w kooperacji z chirurgiem szczękowo-twarzowym. Upór i chęć niesienia pomocy lekarskiej owocuje ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji, co doceniają rodzina, przełożeni oraz koledzy po fachu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jako lekarz z wieloletnim stażem pracy jest kreatywna i niezwykle dokładna, co skutkuje łatwością podejmowania trafnych decyzji diagnostycznych. Wcześniejsze specjalizacje pozwalają na przeprowadzanie czasami wieloletniego leczenia ortodontycznego pod ścisłą kontrolą i bez powikłań.