Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2019 roku uzyskując tytuł lekarza dentysty.

W latach 2019-2020 odbyła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podczas całego toku kształcenia wykazywała szczególne zainteresowanie leczeniem protetycznym, co zaowocowało rozpoczęciem specjalizacji w tej dziedzinie w 2020 roku na uczelni macierzystej.

Poza pracą kliniczną sprawuje funkcję naukowo- dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki i Implantologii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w licznych kursach i kongresach.

Ma przywilej traktowania swojej pracy jako życiowej pasji, dlatego każdy wolny moment poświęca na kształcenie i doskonalenie umiejętności pod okiem specjalistów.
Wykonuje zabiegi z zakresu protetyki i implantoprotetyki stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej i estetycznej.

W myśl sentencji „śmiech to zdrowie” obdarowuje każdego pacjenta uśmiechem i dokłada wszelkich starań, by ta maksyma stała się również ich udziałem.