Absolwentka kierunku lekarsko – dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z dużym zaangażowaniem wspiera Klinikę Med-Oral już od czasu stażu podyplomowego.

Pomoc drugiemu człowiekowi jest jej pasją, a głównym ukierunkowaniem zawodowym jest
stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych oraz endodoncja mikroskopowa.

Podążając za najlepszymi rozwiązaniami w stomatologii XXI wieku systematycznie rozwija swoją wiedzę biorąc
udział w licznych szkoleniach i kursach.

W swojej pracy kładzie nacisk na precyzję i estetykę przeprowadzając zabiegi w warunkach komfortowych dla pacjenta.

Stomatologia jest jej prawdziwą pasją, jednak energii wystarcza jej także na zainteresowania
pozazawodowe: żeglarstwo, podróże i dobrą kuchnię.