Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Kliniki Stomatologiczno-Medycznej Med-Oral

 

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Klinika stomatologiczno-medyczna Med-Oral Sp. z o.o z siedzibą w Rumi, przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 29A.

Możesz skontaktować się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora, pisząc na adres siedziby firmy Rumia 84-230, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 29 A oraz za pośrednictwem e-mail: rejestracja@medoral.com.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z 6 listopada 2008r o oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane przetwarzane są w celu wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza pokazywać Twoich danych do państwa trzeciego świata ani organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86.

8. Przekazanie Twoich danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.