Chirurgia szczękowa

01 Zakres chirurgii szczękowej obejmuje wszystkie zabiegi w obrębie tkanek miękkich i kości twarzoczaszki, w tym także usuwanie zębów.

Zabiegi wykonują specjaliści chirurdzy zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak i ogólnym, z zastosowaniem sedacji wziewnej (w naszej klinice posiadamy profesjonalny sprzęt do znieczulenia ogólnego) Pełna diagnostyka przedzabiegowa odbywa się w naszej pracowni rentgenodianostyki na terenie kliniki.

 

W zakres zabiegów wchodzą:

  • ekstrakcje
  • dłutowanie korzeni zębów
  • operacyjne usuwanie zębów mądrości
  • zabiegi odsłonięcia zębów zatrzymanych
  • replantacje zębów wybitych
  • autotransplantacje (wszczepianie zębów własnych w inną okolicę jamy ustnej )
  • resekcje i hemisekcje ( obcięcie wierzchołka korzenia lub jednego z korzeni )
  • leczenie ropni i ran twarzy
  • zabiegi przedprotetyczne ( pozwalające stworzyć prawidłowe podłoże pod wykonanie protez zębowych )
  • zabiegi przedimplantacyjne ( umożliwiające wszczepianie implantów w każde miejsce w kości żuchwy i szczęki – np. poszerzanie wyrostków zębodołowych przeszczepami kostnymi , podnoszenie zatoki szczękowej )

02

W trakcie zabiegów stosujemy materiały kościozastępcze (Bio-oss, Osteovit, błony kolagenowe, błony gore-tex, ) pozwalające wypełnić nawet duże ubytki kości.

Wykonujemy także zabiegi na przyzębiu, co pozwala zachować własne uzębienie w dobrej stabilizacji i zgryzie, stosując preparaty Emdogain, Bio-oss. Ponadto zajmujemy się również wykonywaniem zabiegów plastycznych jamy ustnej takich jak przykrycie odsłoniętych korzeni zębów własnymi tkankami miękkimi pobranymi z okolicznych miejsc lub pobranymi z podniebienia.

W trakcie wykonywania zabiegów mnogich ekstrakcji zębów zabezpieczamy pacjentów w natychmiastowe prace protetyczne tak, aby nie pozostawić pacjenta bez uzębienia ani jednego dnia!

medoral_lewa_01

medoral_lewa_02

podarunek

 

POZNAJ NAS