baner_implanty

 

Implanty zyskują uznanie swoich pacjentów, dzięki najbardziej fizjologicznej odbudowie utraconych zębów, co pozwala pacjentom zapomnieć o dyskomforcie wynikającym z użytkowania protez. Braki w uzębieniu są całkowicie wypełnione przez kompleks implant-korona, gdzie tytanowy implant pełni rolę korzenia w kości, a odbudowa protetyczna pełni rolę korony klinicznej.

korona (1)

Protetyka na implantach nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich, często zdrowych i mogących służyć pacjentowi jeszcze wiele lat. Dlatego też coraz częściej dla pojedynczego braku zębowego wszczepienie implanta jest nie tylko jedną z metod leczenia, a wręcz wskazaniem.

Kolejnym aspektem przemawiającym za implantacją jest uniknięcie niekorzystnych następstw dotyczących podłoża protetycznego, które zanika w trakcie użytkowania tradycyjnych protez. Prace stałe na implantach zapewniają pacjentowi nie tylko dobre zdrowie fizyczne, ale i psychiczne.

implanty_2

Każdy nasz pacjent konsultowany jest indywidualnie, określany jest ścisły plan leczenia i zastosowanie jednego z systemów implantologicznych dostępnych w naszej klinice. Zabiegi implantologiczne wykonywane są przez specjalistę chirurga szczękowo-twarzowego z wieloletnim doświadczeniem w metodach implantacji i regeneracji kości. Współpracujemy z najlepszymi markami implantologicznymi, dając pacjentowi pełen wachlarz możliwości dotyczących wszczepienia implantu , następnie odbudowy pracy na implancie aż do pełnej satysfakcji.

gwarancja_pNasza klinika jest certyfikowanym ośrodkiem implantologicznym firmy Dentsply Implants, która obejmuje dożywotnią gwarancją oferowane implanty i komponenty. Na życzenie pacjenta oferujemy wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym przy pomocy najnowszej aparatury do sedacji wziewnej pod stałą kontrolą lekarza anestezjologa. Nowo oddana nowoczesna sala operacyjna wraz z pooperacyjnymi pokojami dla pacjentów, umożliwia pozostanie Pacjenta po zabiegu pod kontrolą zespołu specjalistów.

 

Dzięki implantom możemy:

  • odbudować pojedyncze braki zębowe – koroną na implancie
  • odbudować brak kilku zębów – mostem na implantach
  • całkowitego bezzębia
  • uzupełnić braki protezą całkowitą typu overdenture na 2 implantach
  • uzupełnić braki protezą przykręcaną na kilku implantach
  • uzupełnić braki mostami na 8 implantach w szczęce i/lub 6 w żuchwie

 

Niekiedy implantacja musi być poprzedzona zabiegami regeneracji kości i/lub podniesienia zatok szczękowych. Zabiegi takie wykonujemy materiałami kościozastępczymi pochodzenia syntetycznego lub naturalnego w przypadkach:

  • braku kości po agresywnej ekstrakcji zęba
  • braku wyrostka zębowego po długoletnim użytkowaniu protez osiadających
  • obniżeniu zatok szczękowych

Implanty można stosować u pacjentów dorosłych w każdym wieku i z każdym problemem protetycznym. Implanty zawsze poprawiają komfort użytkowania prac, zarówno dla braków pojedynczych zębów jak i dla protezy w bezzębiu. Wszczepienie implantów jest inwestycją w przyszłość, w każdym momencie utraty zęba można wszczepić kolejny implant, a implanty ze sobą łączyć.

Aby dowiedzieć się więcej na temat implantów oraz leczenia implantologicznego skonsultuj się z naszymi specjalistami.