Nasza ofera

Laryngologia

Zabieg FESS

Zatoki to przestrzenie powietrzne w czaszce, które poprzez wąskie ujścia łączą się z jamą nosa.

Zatoki przynosowe dzielimy na: zatoki czołowe, sitowe, szczękowe i klinowe. Każda infekcja nosa dotyczy również zatok. Jednak dopiero zaburzenia drożności wąskich połączeń z nosem prowadzą do stanów zapalnych, które nazywamy zapaleniem zatok.

Objawami ostrego zapalenia zatok tzn. takiego, które pojawia się nagle i po prawidłowym leczeniu ustępuje są: bóle głowy (zwłaszcza przy ruchach), wysoka temperatura, ropny wyciek z nosa lub niedrożność nosa, ogólne złe samopoczucie. Przyczyną są drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy). Przewlekłe zapalenie zatok jest to stan chorobowy, który trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Objawami przewlekłego zapalenia zatok są stałe bądź okresowe bóle głowy o różnym stopniu nasilenia, niedrożność nosa, stały bądź okresowy wyciek z nosa, zaburzenia powonienia. Przewlekłe nie leczone zapalenie zatok może być też powodem innych chorób i/lub odchyleń w badaniach laboratoryjnych.W przewlekłym zapaleniu zatok charakterystyczne jest też występowanie okresowo ostrego zapalenia zatok. Badanie zatok polega przede wszystkim na ocenie radiologicznej tzn. wykonaniem zdjęć rentgenowskich.

Diagnostyka

W celu diagnostyki ostrego zapalenia zatok wystarczające jest typowe zdjęcie. W przypadku przewlekłego zapalenia zatok lub powikłań ostrego niezbędne jest wykonanie tomografii komputerowej, którą można wykonać na miejscu w klinice.

W każdej dolegliwości związanej z zapaleniem zatok pomocna, a nieraz niezbędna jest ocena endoskopowa nosa podczas której możliwa jest też ocena ujść zatok, które są kluczem do diagnostyki i leczenia chorób tego regionu. Leczenie w przypadku ostrego zapalenia zatok polega na podawaniu antybiotyków, leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa oraz leków zmniejszających gęstość wydzielin.

Nieraz w przypadku zapalenia zatok szczękowych niezbędne jest wykonanie punkcji tych zatok. Przewlekłe zapalenie zatok rozpoczyna się próbą leczenia farmakologicznego jednak w większości przypadków niezbędne jest leczenie chirurgiczne. Obecnie w laryngologii stosuje się mniej inwazyjne metody chirurgiczne – endoskopowe, takie jak FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery). Operacja przy użyciu endoskopu optycznego pozwala zatrzymać procesy przerostu błony śluzowej i przywraca prawidłową drożność nosa. Operacja jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym w ramach chirurgii 1 dnia.

Operacja skrzywionej przegrody nosa

Przegroda nosa jest rusztowaniem chrzęstnokostnym, które dzieli jamę nosa na dwie części. Najczęstszym stanem chorobowym przegrody nosa jest skrzywienie.

Skrzywienie przegrody może być spowodowane urazem, często jest też wrodzone lub związane z szybkim rozwojem kości twarzoczaszki.

Objawami skrzywienia przegrody nosa jest przede wszystkim utrudnione oddychanie przez nos. Skrzywienie przegrody może powodować również:

  • częste zapalenia zatok przynosowych,
  • nieżyt trąbki słuchowej (niedosłuch),
  • zespół snu z bezdechami oraz chrapanie.

Utrudnione oddychanie przez nos przy skrzywionej przegrodzie nosa, powietrzem nie nawilżonym, nie oczyszczonym może też prowadzić do częstych infekcji górnych dróg oddechowych i innych problemów zdrowotnych.

Badanie przegrody nosa przeprowadza laryngolog jest to tzw. rynoskopia przednia. Nie wszystkie skrzywienia zwłaszcza w części tylnej lub górnej jamy nosa są widoczne w tym badaniu. W celu prawidłowej oceny nosa niezbędne jest wykonanie badania endoskopowego. Obraz skrzywienia przegrody nosa w badaniu endoskopowym powodujący całkowitą niedrożność nosa.

Leczeniem skrzywienia przegrody nosa jest zabieg operacyjny. Zabieg ten polega na wyprostowaniu skrzywionych części przegrody (tak chrzęstnych jak i kostnych) w celu uzyskania prawidłowej drożności nosa. Przeprowadzając ten zabieg nie wykonuje się żadnych cięć na zewnątrz nosa. Leczenie operacyjne stosowane jest również u dzieci przy czym wskazania w tych przypadkach są dużo bardziej restrykcyjne.