Urodzona 16.01.1957 w Gdańsku. Jej maksyma życiowa: „Zobaczyć małe, to zrozumieć duże.”

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku (1976-1981) z nagrodą Rektora za najlepsze wyniki w nauce.

Uzyskane specjalizacje:

  • I stopień w zakresie stomatologii ogólnej 1994r., Gdańsk
  • II stopień w zakresie chirurgii stomatologicznej 1987r., Warszawa
  • III stopień w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej 1990, Warszawa

Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny -chirurgii stomatologicznej , 1996 , Centralny  Szpital Kliniczny WAM w Warszawie – „Replantacje i autotransplantacje zębów z zastosowaniem preparatu węglanu wapnia w materiale doświadczalnym i klinicznym”.

W latach 1981 – 2001 pracownik Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie:

  • od 1984 jako asystent na oddziale Chirurgii Szczękowo -Twarzowej
  • od 1991 jako kierownik oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
  • ścisła współpraca z oddziałem otolaryngologicznym szpitala.

Czynny uczestnik i współorganizator licznych konferencji naukowych, stomatologicznych, chirurgicznych i laryngologicznych.

Cykl badań doświadczalnych na zwierzętach z badaniami histologicznymi oraz wieloletnie obserwacje kliniczne w zakresie replantacji i autotransplantacji zębów oraz augmentacji preparatami kościozastępczymi w tym badania nad Biocoralem firmy Inoteb. Kilkanaście opublikowanych prac i doniesień.

Wieloletni członek towarzystw stomatologicznych i implantologicznych.

Nauczyciel i kierownik specjalizacji licznej grupy lekarzy dokształcającej się w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej.

Po ukończeniu studium na Politechnice Gdańskiej „Zarządzanie firmą medyczną” w 2001 roku uruchomienie jednej z pierwszych w kraju Kliniki Stomatologiczno-Medycznej w Rumi z zapleczem dydaktycznym. Indywidualne szkolenia lekarzy w zakresie procedur chirurgicznych, implantologicznych i augmentacyjnych oraz szkolenia personelu w zakresie operatywy w znieczuleniu ogólnym na profesjonalnym bloku operacyjnym.

Prowadzi wdrażanie nowych technologii oraz materiałów medycznych w zakresie procedur leczniczych współpracując z wieloma producentami.