Pacjenci często obawiając się zabiegów stomatologicznych wybierają najprostsze rozwiązania czyli np. usunięcie zęba. Tymczasem skuteczność zabiegów ratujących zęby własne pacjenta takich jak resekcje, replantacje, hemisekcje jest bardzo wysoka. Zabiegi te wykonane zgodnie ze wskazaniami medycznymi wg procedur chirurgicznych pozwalają na wieloletnie przetrwanie zębów w jamie ustnej, a tym samym na zachowanie prawidłowego zwarcia, które jest najistotniejsze w całym układzie stomatologicznym.

U jednej z naszych pacjentek, 21-letniej wówczas młodej kobiety , w 1952 roku został wykonany zabieg resekcji korzeni dwóch zębów siecznych górnych. Sukces terapeutyczny pozwolił pacjentce na użytkowanie zębów przez okres kolejnych 68 lat. Pacjentka dokonywała regularnych kontroli radiologicznych i stomatologicznych.

U pacjentki lat 88 ostatecznie jeden z zębów został usunięty  i to tylko z powodu likwidacji potencjalnego ogniska zakażenia ze względu na przygotowanie do zabiegu okulistycznego. Poniżej prezentujemy zdjęcia opisanego przypadku.

Wszystkie zabiegi tego typu wykonują w naszej placówce specjaliści z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.