Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2016 roku uzyskał tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku broniąc rozprawy pt. „Ocena obecności cementu na koronach i łącznikach indywidualnych wykonywanych w technologii cad/cam”.

Od wielu lat jest Aktywnym Członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Od 2019 roku piastuje stanowisko Prezydenta tej elitarnej organizacji.

Ponadto jest współzałożycielem High End Dentistry, platformy edukacyjnej, prowadzącej szkolenia podyplomowe z protetyki i implantoprotetyki.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce. Od wielu lat prowadzi prelekcje i szkolenia w kraju i za granicą.

Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Ponadto jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program “P3” kształcący międzynarodowych wykładowców, organizowany we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, pre­zentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie wykładów i plakatów (m.in. EAO 2015, 2016, 2017, PEERS, BAAD).

Na co dzień jest pasjonatem nowoczesnej stomatologii, dążącym do idealnego uśmiechu swoich pacjentów. Celem pracy jest zawsze uzyskanie maksymalnie bezpiecznych i naturalnych efektów leczenia przy użyciu minimalnie inwazyjnych metod i technik pracy.

Od początku swojej kariery stomatologicznej jest związany z Kliniką, koordynując w niej dział stomatologii odtwórczej.