Specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej, doktor nauk medycznych.

Przez 17 lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej w Białymstoku od poziomu asystenta do adiunkta, z czym związana była praca naukowo-dydaktyczna. Ma na swoim koncie mnóstwo kursów, szkoleń, wygłoszonych wykładów, sympozjów etc. Współautor podręcznika dla studentów oraz lekarzy różnych specjalności „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta.

Swoje zainteresowania prawem medycznym z bardzo dobrym powodzeniem realizował w Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z powołania przez minister Barbarę Kozłowską, jak również jako biegły sądowy.

Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Warszawskim z roku 2012 z zakresu medycyny estetycznej, obok przebytej całej serii kursów z tej dziedziny realizowanych niezależnie.

Jako lekarz orzecznik współpracował z trzema towarzystwami orzeczniczymi.
W Norwegii przez kilka lat pełnił funkcję kierownika zespołu lekarskiego.
Ceni sobie spokój, empatię, życzliwość, dobroć, brak stresu.
W Klinice Med-Oral wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej oraz medycyny estetycznej.